oktober 12, 2016 Door
17 FEB 2016 Ertan Basekin en Sophie Kluivers AMSTERDAM - Onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige naastenzorg. Mantelzorgers doen het bijna allemaal uit liefde, soms tegen wil en dank. Maar vaak kunnen ze de zorg voor een ernstig ziek of hulpbehoevend familielid nauwelijks combineren met hun werk. Ziekteverzuim neemt toe en in sommige gevallen zijn ze zelfs genoodzaakt te stoppen met werken, blijkt uit een inventarisatie van vakbond CNV. Voorzitter Maurice Limmen roept de politiek dan ook op om in actie te komen. „We hebben te maken met een groot maatschappelijk probleem. Het gaat hier om een groep van ruim 600.000 mensen en de problemen zullen de komende jaren alleen maar toenemen, omdat Nederland verder vergrijst.” Limmen wil de problematiek ook aankaarten tijdens de volgende bijeenkomst van de Sociaal Economische Raad (SER), die het kabinet adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaaleconomisch beleid. „Het kan iedereen overkomen dat je plotseling moet zorgen voor zieke ouders, een zieke partner of kind. We worden ouder en werken langer. Dat zet de mantelzorger onder grote druk.” ’’ Bronvermelding: Telegraaf.nl